Trofeu Ricardo Alvarez

22 10 2010

LXIX TROFEU RICARDO ÀLVAREZ ·

Es disputarà el dissabte dia 23 d’octubre de 2010 a partir de les 16.00 de la tarda a les pistes d’atletisme Josep M. Pallàs de Vic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Les inscripcions es podran fer fins el dimecres 20 d’octubre a les 20.00 hores.

· Cada atleta participant haurà d’escollir un salt, un llançament i una cursa. El Trofeu es donarà a l’atleta masculí i femení del Club Atlètic Vic que realitzi millor puntuació amb la suma de les marques aconseguides segons taula de la IAAF.

· En els salts i llançaments , al tractar-se de proves combinades, cada atleta realitzarà únicament tres intents.

· Els atletes, a partir de la categoria infantil, podran fer els llançaments amb els artefactes que els hi corresponguin per la seva categoria.

· És obligatori estar en possessió de la llicència del Consell Català de l’Esport o de la Federació Catalana d’Atletisme per aquesta temporada.

· El Club Atlètic Vic i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan responsables dels possibles danys morals i/o materials que poguessin causar o causar-se els participants en aquestes proves.

· Els atletes d’altres clubs que vulguin participar-hi, hauran de fer efectiva la inscripció per import de 6 €

· Tot allò no previst en aquest reglament, es regirà per les normes de la IAAF i per la normativa de competicions de la FCA.